Poseta Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Bačka Palanka Sigurnoj kući

Danas su Sigurnu kuću posetile su članice i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Bačka Palanka i članice Gradskog veća, kako bi dale svoj doprinos manifestaciji Dobrotvorni prolećni ples, koji se održava 26.marta sa ciljem opremanja igraonice, ali i podizanju svesti o važnosti podrške koju društvo treba da pruži u rešavanju pitanja nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima.
Za napredak našeg društva i opštine prioritetno je ulaganje u ekonomsko osnaživanje žena, a posebno ranjive kategorije žena, kako bi se suzbilo nasilje nad ženama i podigla svest o rodnoj ravnopravnosti i eliminisale predrasude o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu. S tim u vezi, važno nam je da korisnice usluga Sigurne kuće budu bezbedno zbrinute i da uslovi u kojima borave na privremenom smeštaju u Sigurnoj kući budu dostojanstveni, kako bi žene povratile izgubljeno samopoštovanje, koje su u poremećenim partnerskim odnosima izgubile. Na osnovu dosadašnjih zajedničkih aktivnosti koje smo realizovali u partnerstvu, a odnosile su se na podizanje svesti javnosti o važnosti i značaju uloge Sigurne kuće, počev od obrazovnog sistema i najmlađih članova našeg društva, do okruglih stolova i panel diskusija na kojima se na stručnom nivou razgovaralo o različitim aspektima pružanja podrške ženama žrtvama nasilja u porodici, kao i traženje rešenja za unapređenje, izjavila je Tamara Savović, rukovodilac Sigurne kuće.
Na osnovu Sporazuma o saradnji između Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine Opštine Bačka Palanka i Sigurne kuće grada Sombora potpisanog 2016.godine, možemo da izrazimo zadovoljstvo u vezi sa dosadašnjom saradnjom i pružanju usluga. Sigurna kuća nam je važan partner na putu suzbijanja nasilja u porodičnim i partnerskim relacijama, kao i pozitivni primeri žena koje su bile uključene u sistem i uspešno uz podršku izašle iz okruženja u kom su trpele neki od oblika nasilja, navodi predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost, Maja Pilipović.

Izvor: Centar za socijalni rad Sombor