Postavljena nova LED rasveta na osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Deronjama

U osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Deronjama, postavljena je nova LED rasveta. Adaptacijom osvetljenja, ne samo što je energetska efikasnost podignuta na viši nivo, već su omogućeni bezbedniji uslovi za boravak dece u školi, a ostvaren je i lepši vizuelni efekat.Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbedila je škola.