Potrebni anketari za istraživanje zdravlja stanovništva

U periodu od 05. oktobra do 30. decembra 2019. godine Republički zavod za statistiku će u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije sprovesti nacionalno Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine.

Anketiranje na terenu vršiće anketari, tj. tim od dva člana pri čemu je jedan član medicinske struke.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za anketare i medicinske radnike/anketare za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. biće objavljen 02.09.2019. godine na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Prijavljivanje za anketara i anketara/medicinskog radnika vrši se isključivo preko sajta Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs  u periodu od  02. do 08. septembra 2019. godine gde se mogu videti i sve informacije vezane za ovu anketu.