Poziv građanima da dostave kandidature za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu

Narednih deset dana građani sa teritorije grada Sombora mogu dostaviti kandidature za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu grada Sombora (LAF), navodi se u javnom konkursu koji je raspisala Komisija za izbor članova foruma za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor.

Bira se pet članova (članica) LAF-a, a popunjen obrazac prijave sa ostalim potrebnim dokumentima (biografija, potvrda o neosuđivanosti, potvrda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak, uverenje o prebivalištu i druga dokumenta), dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni konkurs za članstvo u LAF-u grada Sombora, broj 016-26/III-2017“ – ne otvarati pre zasedanja Komisije, lično ili poštom (preporučeno) na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Sombor, Gradski  uslužni centar, šalteri 11 i 12.

Javni poziv za članove LAF-a dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs