Poziv Ministarstva poljoprivrede za prijavu zloupotreba subvencija

Kako prenosi portal agrofin.rs, povodom najnovijih hapšenja u vezi sa zloupotrebama subvencija koje se dodeljuju poljoprivrednim proizvođačima Ministarstvo poljoprivrede pozdravlja sve aktivnosti MUP na tom planu, a od sudskih organa očekuje da, u skladu sa važećim zakonima, donese s odgovarajuće presude.

U saopštenju Ministarstva pozvaju se svi građani da pošalju sve relevantne informacije o zloupotrebama na elektronsku adresu prijavizloupotrebu@minpolj.gov.rs.

Svaka informacija može biti od izuzetne koristi jer ćemo samo tako moći brže da kontrolišemo i suzbijemo sve eventualne zloupotrebe, a samim tim ubrzamo isplatu subvencija onima koji zaista imaju pravo da ih dobiju, kaže se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

B.K.

Preuzeto: agrofin.rs