Poziv na konferenciju – “Perspektive razvoja i saradnje organizacija civilnog društva u Somboru”

Ovom prilikom pozivamo predstavnice i predstavnike organizacija civilnog društva iz Sombora, kao i za temu  relevantnih lokalnih institucija, ustanova i organizacija, te sve zainteresovane građanke i građane na konferenciju “Perspektive razvoja i saradnje oraganizacija civilnog društva u Somboru” koju organizujemo uz saradnju i podršku TACSO resursnog centra i lokalne samouprave Grada Sombora.

Konferencija će biti održana u ponedeljak 23. oktobra u periodu od 14 do 17 časova u Gerontološkom centru u Somboru (Prvomajski bulevar)

CILJ konferencije: Upoznati učesnike-ce sa trenutnim lokalnim kontekstom kada je reč o delovanju organizacija civilnog društva, kao i sa primerima prakse, te izlistati potencijalne predloge modela delovanja, kao i mere i aktivnosti za unapređenje saradnje, kvaliteta rada i kreiranja podsticajnog okruženja za delovanje organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

Zbir zaključaka sa konferencije će poslužiti kao smernice za naredne korake, kako organizacija civilnog društva, tako i donosilaca odluka na lokalnom nivou, a sve u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora za aktivan doprinos rešavanju problema u lokalnoj zajednici i njenom razvoju.

Agendu konferencije možete pronaći u OVDE, a svoje prisustvo potvrditi do petka  20. oktobra do 14 časova putem mejla secprijave@gmail.com  ili telefonom na broj 025 / 444-249

Prilikom prijavljivanja Vas molimo da nam pored imena i prezimena naznačite ispred koje organizacije/ustanove/službe se prijavljujete i Vašu funkciju i/ili radno mesto u istoj.

Izvor: sec.org.rs