Poziv PKS kompanijama da se uključe u dualno obrazovanje

Privredna komora Srbije objavila je poziv kompanijama da se uključe u model dualnog obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini i da do 10. februara dostave Izjavu o spremnosti poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje, kako bi mogla da utvrdi predlog liste profila prema potrebama privrede.
Na osnovu prikupljenih izjava kompanija, Komora će napraviti Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostaviti ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Konačnu odluku doneti krajem aprila resorno ministarstvo objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole. Dualno obrazovanje podrazumeva učenje u školi i kompaniji tako da učenik ovlada praktičnim veštinama još tokom školovanja.
Formulari i dokumentacija za zainteresovane kompanije dostupni su na sajtu www.dualnoobrazovanje.rs
U školskoj 2019/2020. godini, dualni model primenjuje se u 72 škole i čak 880 kompanija.
Izvor:RTV