Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o davanju na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o uslovima, načinu i postupku davanja na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata.

Javna rasprava traje od 30. decembra 2020. godine do 14. januara 2021. godine, u tom periodu građani mogu da dostave svoje predloge, sugestije i komentare na nacrt Odluke o uslovima, načinu i postupku davanja na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata, u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora, Trg cara Uroša broj 1, 25101 Sombor, ili elektronskim putem na jsolar@sombor.rs najkasnije do 13. januara 2021. godine.

Nakon završetka javne rasprave održaće se javna prezentacija nacrta Odluke o uslovima, načinu i postupku davanja na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata, 14. januara 2021. godine u sobi 142 zgrade Županije, u periodu od 9.00 do 10.00 časova.

Javni poziv i nacrt Odluke uslovima, načinu i postupku davanja na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata možete da pogledate na sledećem linku:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-uvid/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-uslovima-nacinu-i-postupku-davanja-na-koriscenje-javne-povrsine-za-postavljanje-manjih-montaznih-objekata/