Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Somboru

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru.

Javna rasprava traje od 14. do 28. oktobra 2020. godine, u tom periodu građani mogu da dostave svoje predloge, sugestije i komentare u vezi sa nacrtom Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru, u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša broj 1, 25101 Sombor, ili elektronskim putem na nrosic@sombor.rs najkasnije do 27. oktobra 2020. godine.

Nakon završetka javne rasprave održaće se javna prezentacija nacrta Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru, 28. oktobra 2020. godine u sali 108 zgrade Županije,u periodu od 10.00 do 11.00 časova.

Javni poziv i nacrt Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru možete da pogledate na sledećem linku:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-osnivanju-saveta-za-medjunacionalne-odnose-u-gradu-somboru/