Predsednica opštine Odžaci potpisala Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na osnovu Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti od 2016. godine, potpisao je sa predstavnicima 144 lokalnih samouprava Ugovore o namenskim transferima u vrednosti od 756 miliona dinara za unapređenje postojećih i razvijanje novih usluga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama. U ime opštine Odžaci Ugovor je potpisala Latinka Vasiljković, predsednica opštine.
Usluge iz nadležnosti JLS koje se finansiraju sredstvima iz namenskih transfera podrazumevaju dnevne usluge u zajednici, usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu, za koje je opštini Odžaci opredeljeno 3.950.082,73 dinara.