Predstavljen godišnji izveštaj o Srbiji za 2020. godinu i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan

Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković učestovao je juče na onlajn predstavljanju Evropskog ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, Godišnjeg Izveštaja EU o napretku Srbije ka evropskim integracijama i evropskih projekata povezanosti koje se organizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“ (finansira Vlada Švedska, a sprovodi SKGO u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR)).

Cilj onlajn prezentacije je da se donosiocima odluka na lokalnom nivou – gradonačelnicima i predsednicima opština predstavi mere Evropskog ekonomsko-investicionog plana, zatim stavovi i ocene važne za lokalnu samoupravu iznete u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije, kao i najvažniji projekti u okviru Evropske agende povezivanja.

Prezentaciju su organizovali Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ambasada Švedske, a učestvovali su generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština gospodin Đorđe Staničić, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji gospodin Sem Fabrici, zamenik ambasadora Švedske gospodin Joakim Vern, kao i predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Sombora gospodin Antonio Ratković.

Gospodin Antonio Ratković, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Sombora tokom svog izlaganja na temu Perspektiva i izazovi za lokalni nivo u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji istakao je da lokalna samouprava mora aktivno da se uključi u proces i da se upozna sa poglavljima koja su za nju važna.

„Odgovornost lokalne samouprave jeste da razume zahteve koje pred nju postavlja ovaj proces, da bude upoznata sa standardima koji su za nju važni u pojedinim pregovaračkim poglavljima i da pripremi svoje kapacitete za primenu ili ukaže nacionalnom nivou šta je ono što je potrebno da bi se obaveze ispunile na kvalitetan način. Odgovornost je na lokalnoj samoupravi i da neophodne resurse obezbedi i putem apliciranja za sredstva EU fondova, koji joj stoje na raspolaganju“ naglasio je ovom prilikom Ratković.