Predstavljena nova usluga podrške logopeda na lokalnom nivou

05.septembra 2019.sa početkom u 13 časova u svečanoj sali Gimnazije i ekonomske škole ,,Jovan Jovanović Zmaj,, održan je sastanak Lokalne mreže podrške inkluzivnom obrazovanju opštine Odžaci. Sastanku su, pored članova Lokalne mreže prisustvovali i Predsednik opštine Odžaci, mr Latinka Vasiljković i direktor Doma zdravlja Odžaci dr Steva Panić.
Jedna od tačaka Dnevnog reda bila je i predstavljanje nove usluge podrške logopeda na lokalnom nivou . Dr Stanka Protić, predsednik Interresorne komisije predstavila je Sofiju Maksimović, logopeda za čije angažovanje su predstavnici lokalne samouprave pružili ogromnu podršku.
Predsednica opštine Odžaci je istakla da je ovo nova usluga koje je lokalna uprava prepoznala kao potrebu i izdvojila sredstva za realizaciju. Ukoliko bude postojala potreba, usluga će se proširiti. Osvrnula se i na ostale usluge koje je lokalna samouprava prepoznala kao neophodne – senzorna soba, finansiranje udruženja „Zlatna barka“, usluga lični pratioc, gerontodomaćice sa kojim će nastaviti u narednom periodu.

Direktor Doma zdravlja Steva Panić je izneo da postoji potreba, ali zakon je jasan, gleda se broj dece i stanovnika, tako da je neophodna pomoć lokalne samouprave u finansiranju. Osvrnuo se na četiri pedijatra, kao i specijalizacije lekara koje finnasira lokalna samouprava. Budžetom za narednu godinu će se morati planirati logoped za puno radno vreme jer potreba malih korisnika za logopedom raste.