Predstavljeni rezultati projekta reforme poreza na imovinu

Povodom akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Odžaci 2018-2021, Opštinska uprava opštine Odžaci započela je aktivno učešće u obilasku svih naseljenih mesta opštine gde se građanima putem javnih tribina prezentuju rezultati ostvareni tokom 2019. godine . Cilj ovih tribina je da se pokaže inicijativa i podigne svest o značaju plaćanja poreza na imovinu kao i o konkretnim investicijama koje su delom tog uplaćenog novca realizovane u potpunosti. Koordinator tima koji predstavlja opštinu Odžaci je pomoćnik predsednice opštine Odžaci Igor Praća koji na svakoj javnoj tribini ima aktivnu ulogu u pojašnjavanju ostvarenih rezultata.
Projektne ideje koje bi život meštana naše opštine učinile boljim, izneli su građani u anketi “Uključi se” koju su popunjavali tokom oktobra meseca 2018. godine. Analiza anketnih listića rađena je na bazi preko 600 anketiranih lica po svim naseljenim mestima opštine Odžaci.
U novembru mesecu planiran je novi krug anketiranja i prikupljanja novih projektnih ideja koje bi bile uvrštene u budžet za 2020. godinu.
Mesne zajednice koje su bile do sada obuhvaćene ovim projektom su Srpski Miletić, Bački Brestovac i Deronje. Do kraja meseca oktobra sve MZ biće obiđene.