Predstavnici lokalne samouprave i NSZ Sombor uručili Ugovore korisnicima subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica

Danas su, u sali Opštinskog veća, uručeni Ugovori za 9 korisnika subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim mestima u ovoj godini.
Pored predsednice opštine Odžaci, mr Latinke Vasiljković, koja je uručila Ugovore, svečanoj dodeli prisustvovali su i načelnica Odeljenja za programe razvoja i preduzetništva Nacionalne službe za zapošljavanje Sombor, Svjetlana Nešić, načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci Nedeljko Vučenović, član Opštinskog veća opštine Odžaci zadužen za oblast privrede, malih i srednjih preduzeća Milivoje Radoičić i član Saveta za zapošljavanje i radnik Opštinske uprave Odžaci, Jelena Babić.
Predsednica opštine Odžaci je istakla da je opština i ove, kao i prethodnih godina, uspešno realizovala svoj lokalni akcioni plan zapošljavanja, čiji je osnovni cilj usmeravanje svih mogućih kapaciteta i finansijskih sredstava na smanjenje nezaposlenosti u našoj opštini. Od prošle godine lokalna samouprava udružuje sredstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa kojima ima odličnu saradnju, kako sa filijalom u Odžacima, tako i sa Službom u Somboru. Za ovu meru politike zapošljavanja opština Odžaci je opredelila 1.000.000 dinara, a zajedno sa 1.000.000 dinara NSZ, obezbeđena su sredstva za 9 lica, koja su ispunili uslove za meru samozapošljavanja.
Svjetlana Nešić je napomenula da Nacionalna služba, pored ovakvog načina zapošljavanja nezaposlenih lica, tokom godina raspisuje više konkursa. Postoje 3 načina finansiranja, sa nivoa Nacionalne službe, kada se koriste samo njihova sredstva, finansiranje sa nivoa lokalnih samouprava, kao i finansiranje preko IPA projekata ili nekih drugih donacija. Opština je ove godine učestvovala sa trećinom sredstava ukupnog iznosa namenjenog nezaposlenim licima. Podršku za samozapošljavanje, kroz programe Nacionalne službe, AP Vojvodine i udruženih sredstava, ove godine dobilo je 46 lica sa teritorije opštine Odžaci. Što se tiče poslodavaca sa ove teritorije, sredstva za zapošljavanje je dobilo 49 lica iz kategorije teže zapošljivih, njih 38 je zaposleno kroz javne radove, a 5 lica kroz programe stručne prakse.
Sredstva za samozapošljavanje se ove godine odobravaju u vidu subvencije, u jednokratnom iznosu od 220.000,00 dinara po korisniku, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Prioritet kod odobravanja subvencije za samozapošljavanje imaju:

  • mladi do 30 godina starosti,
  • viškovi zaposlenih,
  • Romi,
  • osobe sa invaliditeom,
  • žene.

Ove godine sredstva su dobili sledeći korisnici:
-Borka Popović,Ratkovo;
-Jovana Pešić, Srpski Miletić;
-Stevan Stojilkić, Karavukovo;
-Anita Stojiljković,Odžaci;
-Biljana Nikolić, Odžaci;
-Jelica Đurić, Ratkovo;
-Miloš Vučić, Odžaci,
-Žarko Stanković, Odžaci i
-Bojan Nikolić, Odžaci.