fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Preko stručne prakse zaposlenje za 26 lica

Na 32. sednici Gradskog veća utvrđen je Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i  kanala od poljske štete, Predlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Komunalnim preduzećem „Vodovod“ Bezdan, a potom i Predlog odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bezdan.

Članovi Veća utvrdili su i prefdlog odluke o pokretanju postupka likvidacije nad JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“, a razlog za pokretanje postupka likvidacije je usklađivanje sa Zakonom o budžetskom sistemu kojim je propisano da javna preduzeća od 1. decembra 2016. godine gube status indirektnih budžetskih korisnika. Osim toga, Radna grupa koja je obrazovana da izvrši analizu poslovanja „Direkcije“ navela je i da ovo javno preduzeće „ne služi svrsi zbog koje je osnovano, a to je izgradnja grada.“

Gradsko veće utvrdilo je i Predlog odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem za prostorno i urbanističko planiranje „Urbanizam“ i zaštitu spomenika kulture, a razlozi su loše poslovanje – gubitak od osam miliona dinara  u 2015. godini i veliki broj zaposlenih.

Navedeni predlozi odluka, kao i predlozi drugih odluka biće razmotreni i na sednici Skupštine grada.

Na 32. sednici Gradskog veća, održanoj 21. novembra, doneta je i Odluka o dodeli subvencijama realizaciju programa stručne prakse radi sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 4.171.500 dinara. Realizacijom programa stručne prakse koji je planiran u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sombora, 26 mladih nezaposlenih lica imaju mogućnost da steknu praktična znanja. Lica sa srednjim i višim obrazovanjem obavljaće praksu šest meseci, a lica sa visokim obrazovnjem godinu dana. Grad će sa 10.000 dinara subvencionisati praksu lica sa srednjom sturčnom spremom, sa 12.000 dinara praksu lica sa završenim višim obrazovanjem i sa 18.000 dinara praksu lica sa visokim obrazovanjem.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.

 

Tagovi:
Pročitajte još: