Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, Sveti pravednici Joakim i Ana se slave 22. septembra

Sveti pravednici Joakim i Ana su, prema hrišćanskoj i islamskoj tradiciji, bili roditelji deve Marije, odnosno Isusovi baba i deda. Ime Marijine majke se ne pominje nigde u kanonskim jevanđeljima niti Kuranu.

Prema predanju, sveti Joakim je bio potomak cara Davida, a Ana- prvosveštenika Arona. Ana je bila najmlađa Matanova kći, kada je odrasla, udala se za Joakima u Nazaretu. Živeli su pobožno i često su odlazili u jerusalimski hram na molitvu.

U braku su živeli pedeset godina. Po tadašnjem shvatanju i verovanju, oni koji nisu imali decu bili su veliki grešnici, pa im je Bog zbog toga uskratio decu. Tako i drugi koji su imali decu, smatrali su Joakima i Anu nedostojnima. Ipak, oni nisu gubili nadu i veru u Boga. Danonoćno su se molili da ih Bog obraduje i da na njima učini čudo kao nekada na Avramu i Sari, Zahariju i Jelisaveti i da im podari jedno dete za utehu u starosti. Posle određenog vremena, Ana je rodila kćerku i dala joj ime Marija. Njihova kćer je kasnije rodila Hrista, te su na taj način oni postali bogooci, tj. bogopraroditelji.

Joakim je živeo 80, a Ana — 79 godina. Manastir Janja im je posvećen.

Izvor: sr.wikipedia.org