Preporuka zainteresovanim pijačnim prodavcima

Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kula komandant Štaba je doneo Preporuku zainteresovanim pijačnim prodavcima voća, povrća, meda, rasada, povrća i cveća, to jest licima koja su podnela zahtev za dozvolu prodaje na pijaci a ispunjavaju uslove:
-da su registrovana poljoprivredna gazdinstva,
-da imaju dokaz o zakupljenom pijačnom mestu, na nekom od mesta pijačne prodaje opštine Kula i –da je mesto prebivališta na teritoriji opštine Kula.
Zaključkom komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Kula broj 03-87-35/2020 od 24. marta 2020. godine definisana su sledeća prodajna mesta:
Kula:

 1. M. Tita (preko puta prodajnog objekta „Ideja“)
 2. V. Vlahovića (ispred prodajnog objekta „Ideja“, a preko puta crkve Sv. Marka)
 3. Ugao ulica I.L. Ribara i V. Vlahovića
 4. V. Vlahovića (kod „golubarnika)
 5. M. Tita (kod turist biroa)
  Crvenka:
 6. Ugao ulica M. Tita i M. Pijade (parking prostor kod prodajnog objekta „Maksi)
 7. Ugao ulica M. Pijade i I.L. Ribar
 8. M. Tita (parking prostor ispred stadiona)
  Sivac:
 9. A. Čarnojevića (kod zgrada)
 10. B. Đilasa (kod plej ofa)
 11. M. Tita (kod spomenika)
  Ruski Krstur:
 12. M. Tita (kod parka –dve tezge)
  Kruščić:
 13. M. Tita (kod škole)
 14. Ugao ulica M. Tita i V. Nazora
 15. M. Tita (ispred penzionerskog kluba – dve tezge)
  Prodaja će se vršiti u periodu od 07.00 do 12.00 sati svakog dana u naseljenim mestima opštine Kula. Prodajne tezge ne mogu biti duže od 2 metra. Na prodajnom mestu može biti samo jedan prodavac (za tezgom), prilikom prodaje moraće koristiti zaštitna sredstva (zaštitne maske i rukavice) i dezinfekciono sredstvo.
  Na prodajnom mestu ne može biti više od 5 lica vodeći računa o udaljenosti jednih od drugih (2 metra), prodavac ima obavezu da organizuje prodaju, a u skladu sa navedenim merama. Kontrolu dozvola za rad i sam nadzor rada vršiće nadležna inspekcija. Rešenja o lokacijama i mestima prodaje izdavaće nadležni organ opštine Kula u skladu sa navedenim mestima i lokacijama dostavljenim podnetim zahtevima prodavaca pijačne prodaje.