Preseljena automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha

Automatska merna stanica za monitoring kvaliteta vazduha, koja se nalazila na uglu venca Stepe Stepanovića i ulice Arsenija Čarnojevića, u sredu 17. juna, preseljena je u dvorište Osnovne škole „Avram Mrazović“.

Preseljenje je organizovano u saradnji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Sombora.

Automatska merna stanica za monitoring kvaliteta vazduha sada služi za praćenje nivoa opšteg zagađenja vazduha u urbanom delu grada, dok je na prvobitnoj lokaciji pratila nivo zagađenja vazduha koje potiče od saobraćaja.

Preseljenju merne stanice za monitoring kvaliteta vazduha prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Hristina Radovanović Jovin, Zorana Georgijev i Zoran Šandin.