Prevencija gripa kod dece

Sama reč grip potiče iz francuskog jezika, od reči aggriper, i znači uhvatiti nešto, ili zgrabiti, što u velikoj meri pruža jasniju sliku kakva je bolest u pitanju. Grip je virusna infekcija koja je veoma zarazna, i izaziva je virus influenza.
Za virus gripa je specifično to da se veoma često menja, odnosno da mutira, zbog pojave takozvanih tačkastih mutacija, te svake godine, usled malih promena antigenta koji se nalaze na površini virusa dolazi do njegovo bitnijeg menjanja.

Nadoni lekovi kao prevencija od gripa nikada nisu loša stvar i svakako se mogu preporučiti, jer organizam koji je ‚‚utreniran‚‚ može lakše da se izbori kada do infekcije dodje. Njihovo delovanje zasniva se na jačanju imuniteta , ali mora se napomenuti da ni jedan narodni lek (med, beli luk, čajevi, vitamini) ne može u potpunosti da prevenira infekciju ovim virusom.
Jedina mera koja u potpunosti priža zaštitu protiv gripa jeste sezonska vakcina. Veliki broj epidemiologa, imunologa i farmakologa svake godine radi na predikciji sojeva virusa influence koji bi mogli biti aktuelni u godini koja dolazi. Ta predviđanja i analize rade se na osnovu podataka o prošlogodišnjim izolovanim virusima gripa, te se na osnovu toga stvara vakcina koja bi trebala da pokaže najbolji efekat u zaštiti od virusa koji nastupa. Takodje, kod odredjene populacije, starije od 65 godina, kod plućnih i srčanih bolesnika, b ubrežnih bolesnika, pacijenata sa hemoglobinopatijama i onih pacijenata koji su iz određenih razloga u stanju imunospresije, smanjenog nivoa imuniteta vakcinacija protiv gripa je obavezna mera, jer se kod njih ako do pojave gripa dodje, može doći do ozbiljnih posledica pa i smrtnog ishoda.

Neki od praktičnih saveta kako bi se na adekvatan način prevenirala infekcija virusom gripa jesu provetravanje priostorija u kojima se boravi, a boravak na svežem vazduhu ojačava sluzokožu, odnosno smanjuje njenu ranjivost nasuprotboravka u zatvorenim i toplim prostorijama.

Takodje, savetuje se redovno pranje ruku, jer se virus zadržava u kapljicama. A nikada nije loše ni izbegavanje direktnog kontakta sa zaraženim osobama.

Grip jeste neugodna infekcija koja čoveka sprečava da normalno funkcioniše, ali na na sreću savremena medicina poseduje mehanizme kojima može veoma uspešno da se suprotstavi ovoj virusnoj infekciji. Zima je počela i treba ozbiljno razmišljati o gripu.

Preuzeto: Mojpedijatar.co.rs