Prihvaćen Izveštaj o radu Gradonačelnice i Gradskog veća

Uvodno obrazloženje, u okviru prve tačke dnevnog reda,  o Predlogu odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu,  na 25. sednici Skupštine grada Sombora,dao ja Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede.

U obrazloženju je navedeno da su u prošloj budžetskoj godini ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja  i preneta sredstva iznosili su 2.547.822.681,00 dinara, od kojih su  tekući prihodi  2.432.585.129 dinara, a  preneta sredstva iz  2016. godine  115.237.552,00 dinara. Rečeno je i da su ukupni prihodi u 2017. godini, ostvareni  na nivou od 80,34 odsto od planiranih, a u odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2016. godini nominalno su veći za oko četiri odsto.

Prema obrazloženju, ukupni rashodi  u 2017. godini iznosili su  2.498.088.592,00 dinara.

Nakon rasprave odbornici su,  većinom glasova, doneli  Odluku o završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika.

Darko Radulović, član Gradskog veća za oblast poljoprivrede i zaštite životne sredine dao je uvodno obrazloženje u okviru tri tačke dnevnog reda koje su se odnosile na poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Obrazložen je, a potom i većinom glasova usvojen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2018. godinu, potom je obrazloženo i doneto rešenje o obrazovanju komisije koje će sprovoditi postupak licitacije u 2018. godini, kao i  komisije koja će izraditi predlog programa zaštite poljoprivrednog zemljišta  na teritoriji grada Sombora za 2019. godinu.

Odbornici su doneli i Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije  grada Sombora.

Nakon uvodnog obrazloženja Miroslava Kovačića, člana Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija, odbornici su doneli Odluku o uslovima, načinu i postupku za izdavanje lokacija za postavljanje kioska  i manjih montažnih objekata, te Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan 1 i rekonstrukciju crpne stanice Bezdan 2, od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan.

Izveštaj o radu gradonačelnika i Gradskog veća, odbornicima je podnela gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Gradonačelnica je u obraćanju odbornicima istakla da je završni račun svojevrsni pregled svega šta je urađeno u prethodnoj godini, a izveštaj o radu baziran je na onome šta je urađeno u odnosu na program rada koji je izložen prilikom konstituisanja gradske vlasti 2016. godine.

„Ostvareno je jedno od najvećih ulaganja je u oblasti infrastrukture, a odnosi se na industrijsku zonu koja sada obuhvata 40 ha gradskog građevinskog zemljišta i u javnoj svojini je grada Sombora. Jedan deo industrijske zone je komunalno opremljen, a preostali deo komunalno opremamo… Vodosnabdevanje je jedno od najznačajnijih pitanja i tokom prošle godine bilo je mnogo pitanja i analiza koje su se odnosile na vodosnabdevanje. Stanje pijaće vode nije nastalo juče, već je takvo više godina i potrebna su velika ulaganja da bi se vodosnabdevanje u potpunosti rešilo i zadovoljilo potrebe građana“, navela je, osim ostalog gradonačelnica.

Gradonačelnica je navela i da je  u oblasti energetske efikasnosti,  prošle godine realizovano nekoliko projekata u školama i drugim ustanovama, a u oblasti putne infrastrukture  najznačajniji je projekat realizovan sa JP „Putevi Srbije“.

„Prošle godine je zaključen sporazum između Ministarstva saobraćaja, „Puteva Srbije“ i nas kao lokalne samouprave o izgradnji puta od Rastine do graničnog prelaza, sporazum je realizovan i ove godine prelaz Rastina – Bačsentđerđ  je otvoren. Imaćemo i dalje ulaganja od strane države u delu proširenja puta od Sombora do graničnog prelaza.  Sa „Putevima Srbije“ sarađivaćemo i u projektu prekogranične saradnje „Sombor-Baja 2“, navela je gradonačelnica i dodala da se uskoro očekuje i početak izgradnje puta Stapar-Sivac, radilo se i na širenju mreže kanalizacije, uređen je prolaz kod „Maksija“ i realizovani drugi infrastrukturni radovi.

Gradonačelnica je govorila i o povećanju zaposlenosti, poboljšanju poslovnog ambijenta, projektima u oblasti kulture i drugim oblastima.

Osim pohvala,  u raspravi je naglašeno da je vrednost  izveštaja i u tome što je istaknut timski rad, a nakon toga odbornici su izveštaj o radu gradonačelnice i Gradskog veća grada Sombora usvojili.

Usvojeni su i: Izveštaji o radu i poslovanju javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti za 2017. godinu,  izveštaj o radu Turističke organizacije grada Sombora, Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, Pravobranilaštva grada Sombora, izveštaj o radu zaštitnice građana  za 2017. godinu.

Odbornici su odlučili i o nekoliko imovinsko-pravnih predmeta.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda odbornici su prihvatili ostavku dr Lazara Račića na funkciju člana Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite i umesto njega, na predlog gradonačelnice Dušanke Golubović, izabrali dr Dalibora Forgića.

Izvor: sombor.rs