Privlačenje i zadržavanje talenata ključ su gradske konkurentnosti

Gde i zašto talenti nestaju iz naših gradova? I zašto to predstavlja problem? Talenti nove generacije izuzetno su mobilni, jer traže najbolje mogućnosti za sebe i to ne samo lokalno. Oni svoje talente neguju i razvijaju tamo gde pronalaze najbolje okolnosti za sopstvena očekivanja. Pokazalo se da su oni gradovi u kojima ima puno visokoobrazovanih profesionalaca konkurentniji i napredniji. Stoga je važno za naše gradove da naprave konkretne korake kako bi privukli i zadržali talente.

Zbog sve veće globalizacije, protok talenata postaje sve intenzivniji. Dok su pre nekoliko decenija mladi ljudi koji su tek diplomirali na univerzitetima obično birali mesto za život između svog rodnog grada i univerzitetskog grada, u današnje vreme njihov izbor može biti gotovo bilo koji grad na svetu. Budući da talenti poseduju posebna znanja i veštine, preduzeća stavljaju sve veći naglasak na njihovo sticanje, praktično se za njih takmiče. Od mladih talenata se očekuje da pruže nove pristupe, kreativnu perspektivu, gotova rešenja za preduzeća, koja za njih znače konkurentsku prednost.

Ovo su glavne poruke sa mrežne konferencije projekta TalentMagnet – koja se sprovodi u okviru Dunavskog transnacionalnog programa – a koja se održala 24. februara 2021. Tokom konferencije, više od 162 učesnika iz više od 20 zemalja bilo je uključeno u diskusije sa cilj skretanja pažnje gradova na značaj koordinacije talentima.

Prema govorima koji su predstavljali međunarodne dobre prakse (Štutgart, Ostrava, Velenje, Varaždin, Klaipeda, Helsinki), gradski čelnici i uprave trebalo bi da shvate značaj privlačenja i zadržavanja talenata. Bez sumnje, ovo je novi zadatak za gradove, mada su neki gradovi već uspešno implementirali aktivnosti privlačenja i zadržavanja talenata u svoje delovanje – kako je istakao Bela Kezi, stručnjak za urbani razvoj, u svom glavnom govoru.

Konačna ciljna grupa projekta TalentMagnet su mladi talenti, čiji je razvoj prioritet za projekat. U popodnevnoj sesiji konferencije učestvovalo je 86 talenata iz 21 zemlje, a u 11 malih grupa identifikovali su faktore koji čine grad prijateljski nastrojenim talentima. Otkrili su da talenti nove generacije biraju mesto za život uzimajući u obzir složeni skup kriterijuma, koji uključuje mogućnosti koje nudi grad: njegova atraktivnost, izgled, struktura, mogućnosti za mobilnost, sigurnost, potencijali za smeštaj, kulturu, rad, zabavu, rekreaciju, njegovu sliku, itd.

Pratite TalentMagnet za buduće zanimljive sadržaje: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject

Za više informacija:
Opština Apatin
info@soapatin.org