Privredni savet dopunjen sa šest članova

Gradsko veće je na 123. sednici utvrdilo Predlog odluke o otuđenju neposrednom pogodbom  dve parcele, koje  se nalazi u k.o. Aleksa Šantić, u potesu „Šara pustara i koje su  u klasi veštački stvorenog neplodnog zemljišta. S obzirom da se parcele  nalaze u središtu kompleksa zemljišta koje je u vlasništvu kompanije „Agriser“ doo, Gradsko veće  je procenilo da je otuđenje  neposrednom pogodbom navedenih parcela opravdano i Predlog odluke će na konačno odlučivanje dostaviti odbornicima Skupštine grada Sombora.

Na današnjoj sednici izmenjen je i dopunjen Poslovnik o radu Veća i to član 23. koji se odnosi na broj članova Privrednog saveta i to tako da će Privredni savet ubuduće imati 15 članova, odnosno predsednika, zamenika predsednika i 13 članova. Broj članova Privrednog saveta povećan je na zahtev ovog savetodavnog tela, a radi zastupljenosti svih privrednih grana i samim tim kvlitetnijeg rada Saveta.

Veće je prihvatilo zahtev preduzeća „Oris“ d.o.o. da se izmeni program suzbijanja komaraca u 2018. godini i to tako da se tretmani suzbijanja komaraca tokom ove godine, zbog vremenskih uslova  vrše samo sa zemlje, a ne i iz vazduha kao što je bilo planirano programom.

Na 123. sednici, data je saglasnost Crvenom krstu u Somboru za izvođenje radova na objektu kuhinje koja se nalazi u kampu u Bačkom Monoštoru. Vrednost radova je procenjena na dva miliona dinara, a finansiraće ih  Pokrajinska vlada u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine.

Veće je dalo saglasnost JKP „Vodokanal“ da izvede radove na upravnoj zgradi, a radovi se odnose na energetsku sanaciju i rekonstrukciju zgrade i shodno izmenama člana 23. Poslovnika o radu i inicijativi Privrednog saveta, dopunilo sastav Saveta sa šest novih članova.

Prema zaključku Gradskog veća članovi Privrednog saveta su i: Nikola Paskaš – OTP banka, Slobodan Lovrić – „Sinagoga“ doo, Sombor, Dragan Maglić, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Sombor, Zoran Ogrizović – „Oris“ doo, Sombor,  Dejan Tepavac – „Tepkos“ doo, Čonoplja, Slaviša Drobilović  – “Meteor Commerce” doo, Sombor.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs