Privrednom savetu predstavljen kapitalni plan ulaganja grada

Na 15.sednici Privrednog saveta grada Sombora, članovi saveta su upoznati sa statističkim i ekonomskim pokazateljima poslovanja grada Sombora u prethodnom periodu, sa preduzetim merama zapošljavanja, planom Budžeta za 2019. godinu i Nacrtom plana kapitalnih investicija za narednu godinu.

Prema statističkim pokazateljima, broj nezaposlenih lica se u protekle 3 godine smanjio, broj novootvorenih privrednih subjekata je povećan, a sve je veći broj upravo novoregistrovanih privatnih preduzetnika. Ovo je rezultat dobre saradnje privrednih subjekata i grada koji se trudi da što manje optereti preduzetnike.

Predstavnike privrednika su najviše zanimala ulaganja u putnu infrastrukturu. Sava Dojić, član gradskog veća za oblast finansija i privrede, je istakao da se za narednu godinu izdvaja 108 miliona dinara za održavanje puteva pod ingerencijom lokalne samouprave, što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine.

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je rekla da je lokalna samouprava imala mogućnost da naplaćuje naknadu za upotrebu opštinskih i lokalnih puteva, ali da to ni do danas nisu uradili, jer bi to predstavljalo dodatno opterećenje za privredu. Što se tiče kapitalnih ulaganja gradonačelnica Golubović je istakla da se pored planiranih 1.545.560,00 dinara iz sopstvenih sredstava očekuju i ulaganja iz Uprave za kapitalna ulaganja, Ministarstva privrede i jedan deo preko IPA fondova.

„Ovo je jedan dugoročan proces koji, pre svega, treba da se zasniva na Strategiji održivog razvoja. Sledeće godine idemo u izradu novog Strateškog dokumenta i veoma je važno da svako bude uključen i iskaže svoje potrebe, jer na bazi tog dokumenta treba da se prave akcioni planovi po godinama i onda, prema tome projektujemo i finansiramo“ rekla je Dušanka Golubović i dodala da je zato veoma važna saradnja sa privredom.

Učešće u radu 15. Sednice Privrednog saveta, pored gradonačelnice Dušanke Golubović i gradskog većnika za oblast finansija i privrede Save Dojića, uzeli su Slobodan Lovrić ispred d.o.o. „Sinagoga“, Jeca Ilić ispred d.o.o. „Meteor-Commerce“, Aleksandar Lalić ispred d.o.o. „Agricom company group“, Panto Petrović direktor AMK „Magnet“ ,Ljubica Prokin direktor sektora za finansije d.o.o. „Fiorano“ , Nikola Paskaš direktor regiona za poslove sa stanovništvom OTP banke, Zoran Ogrizović direktor d.o.o. „Oris“, Dejan Tepavac direktor d.o.o. „Tepkos“, Mihael Plac šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima i Sonja Konjević pomoćnik načelnika Odeljenja za privredu, turizam i LER.