Produžen rok za pribavljanje stanova u javnu svojinu Republike Srbije

Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji produžila je rok za pribavljanje nepokretnosti-stanova na teritoriji Grada Sombora u javnu svojinu Republike Srbije do 30. novembra 2019. godine.

Javni poziv za pribavljanje do 25 stanova u javnu svojinu Republike Srbije, za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Sombora objavljen je 9. aprila 2019. godine.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica, koja su nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji žele da prodaju, kriterijume za izbor najpovoljnijih ponuda kao i druge informacije mogu da pogledaju ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa navnošću