Projekti za unapređenje usluga za osobe sa smetnjama u razvoju

U Udruženju za pomoć MNRO opštine Odžaci od aprila se realizuje projekat javnih radova za osobe sa invaliditetom. Projekat je odobren na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje, a preko njega je angažovano pet lica.

– Mi već duži niz godina kod NSZ prolazimo sa našim projektima javnih radova i uglavnom se trudimo da ovde u udruženju zaposlimo osobe koje imaju neku vrstu invaliditeta. Uglavnom su to projekti koji traju četiri meseca. Na taj način pomažemo tim osobama koje inače spadaju u grupu teže zapošljivih lica – kaže sekretar Udruženja za pomoć MNRO opštine Odžaci Milinka Studen.

Među licima angažovanim na javnim radovima je i dvoje korisnika Dnevnog boravka “Zlatna barka”. To je usluga koju Udruženje pruža osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju i osobama sa višestrukim smetnjama u razvoju.

U Dnevnom boravku svakodnevno boravi dvadesetak korisnika, a prostor je u potpunosti prilagođen njihovim potrebama.

– Kada govorimo o našim korisnicima, prvenstveno mislimo na omladinu i odrasla lica, jer uslugu Dnevnog boravka trenutno koriste samo dva maloletna lica. Naš najstariji korisnik ima sad 54 godine – navodi Studen.

Prema njenim rečima, Udruženje stalno nastoji da unapredi usluge koje pruža osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Sa korisnicima Dnevnog boravka rade dva učitelja, a nedostatak drugih kadrova potrebnih za stručni rad sa osobama sa smetnjama u razvoju nadoknađuje se putem projekata i učestvovanjem na konkursima.

– U prethodnom periodu tako smo uspevali da obezbedimo stručnu pomoć psihologa, logopeda i defektologa za naše korisnike – kaže sekretar odžačkog udruženja.

U maju je počela realizacija projekta koji je podržan na godišnjem konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za socijalnu zaštitu osoba sa invaliditetom. Preko projekta je Udruženje za pomoć MNRO opštine Odžaci angažovalo defektologa i psihologa na period od devet meseci.

Udruženje je krenulo i u postupak za dobijanje licence za pružanje usluga dnevnog boravka za omladinu i odrasla lica za smetnjama u razvoju, napominje Milinka Studen.

Izvor: Radio Odžaci