Prostor poziva na javni uvid u materijal

 “U vremenu od 8-15. septembra 2017. godine održaće se javna prezentacija Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na kat.parceli broj 5973 K.O.Sombor I, u ulici Arsenija Čarnojevića, za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+4/P+0, naručioca “Sinagoga”d.o.o.Sombor.

Uvid u materijal UP-a izrađenog od JKP “Prostor” Sombor, može se izvršiti svakog radnog dana od 8-14h u zgradi Županije, Trg cara Uroša 1, kancelarija 143, prvi sprat.

U vremenu od 15-30. septembra 2017. godine održaće se rani javni uvid u materijal za izradu Plana detaljne regulacije dela puta Stapar-Sivac, izrađenog od JKP “Prostor” Sombor.

Uvid u materijal PDR-a, može se izvršiti svakog radnog dana od 8-14h u zgradi Županije, Trg cara Uroša 1 kancelarija 143, prvi sprat i u mesnoj zajednici Stapar.

U toku ranog javnog uvida materijal će biti dostupan i na sajtu Grada Sombora www.sombor.rs  u rubrici “Info pult”, podrubrika “Oglasi” – navodi se u dopisu JKP Prostor Sombor.