Prostor završio radove u Staparu

U okviru redovnih poslova na održavanju puteva i ulica u Gradu Somboru, JKP „Prostor“ je završilo sanaciju postojećeg betonskog platoa u dvorištu Mesne zajednice „Stapar“ kao i pripadajućih pešačkih površina ispred Mesne zajednice i Crkve u Staparu.

Pripremni radovi na saniranju platoa podrazumevali su čišćenje i izravnavanje postojeće podloge. Plato je u završnoj fazi presvučen novom asfaltnom masom. Za asfaltiranje platoa je bilo utrošeno preko 100 tona asfaltne mase. Finalizacijom ovih radova meštani Stapara su dobili praktično novi plato.

Izvođač radova bilo je preduzeće „Voj put“ ad iz Subotice, a nadzor nad predmetnim radovima budno su vršile stručne službe JKP „Prostor“-a Sombor.

Dobar prijem ove akcije od strane meštana Stapara predstavlja dokaz da su prepoznati napori JKP „Prostor“-a i Gradske uprave i gradonačelnice Sombora koji ujedno predstavlja i podstrek za buduće aktivnosti.

Trenutno se izvode radovi po utvrđenim prioritetima u Doroslovu, a za naredni period planirano je izvođenje radova na izgradnji nedostajućeg trotoara u ul. Georgi Dimitrova kao i radovi na produžetku postojećeg parkinga u ul. Slaviše Vajnera – Čiče – navodi se u dopisu Prostora.