Prvi sastanak opštinskog Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima iz delokruga opštine Odžaci danas je održao prvi sastanak na kome je utvrđen predlog Programa korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u 2019. godini na teritoriji opštine Odžaci.

Predlog Programa će nakon davanja saglasnosti od strane Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije biti razmatran na sednici Opštinskog veća.

Prioritet u Programu će biti aktivnosti na povećanju bezbednosti na kritičnim mestima i zonama škola gde se planira postavljanje semafora sa naizmeničnim sadržajem poruka u zoni škole u Karavukovu i Odžacima, rešavanje zona nepreglednih raskrsnica, sanacija crnih tačaka u Karavukovu i Bačkom Brestovcu, edukacija predškolske i školske dece.

U toku naredne godine, aktivnosti će biti usmerene i na nabavku dečijih sedišta, kaciga za motocikliste, štitnika, katadioptera za bicikliste, rotacionih svetala za traktore kao i druge preventivne promotivne aktivnosti u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Izvor: Radio Odžaci