Radi se na novim kriterijumima za finansiranje saveta nacionalnih manjina

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora pristupilo je radu na pripremi Odluke o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta grada Sombora za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina .

U skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u budžetu grada Sombora za 2019 godinu, za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina predviđena su sredstva od 1.000.000,00 dinara.

Nakon završetka rada na pripremi Odluke, nadležno odeljenje će sprovesti javnu raspravu tokom koje sva zainteresovana lica mogu da dostave svoje sugestije i komentare.

Originalno obaveštenje sa predlogom kriterijuma i načina finansiranja pogledajte ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću