Radna grupa predstavila analizu rezultata nakon sprovedenog anketiranja građana

Povodom Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Odžaci, radna grupa koja je zadužena za sprovođenje istog održala je juče 16.05.2019. godine u sali Opštinskog veća Javnu tribinu kojom je na bazi preko 600 ispitanika predstavila analizu rezultata koji u prikupljeni anketiranjem građana po svim naseljenim mestima opštine Odžaci. Ankete su pokazale da su građanima opštine Odžaci u velikoj većini najveća tri problema krpljenje udarnih rupa, uređenje centra neseljenih mesta i atmosferska kanalizacija.

Diskusijom je utvrđeno da je većina problema koji su, sem gore pomenutih, navedeni u anketama rešeno ili je u postupku realizacije. Problemi kao što su krpljenje udarnih rupa, kapela u Laliću, betoniranje pešačkih staza, postavljanje rasvete, postavljanje video nadzora i još mnogi drugi uspešno se realizuju pomenutim sredstvima.

Radna grupa koja je zadužena za realizaciju Akcionog plana najavila je održavanje javnih tribina po svim naseljenim mestima opština Odžaci, sa ciljem da lokalna samouprava bude približnija građanima kao odgovorna administracija koja uživa poverenje građana i koja, na principima ravnopravnosti, stoji na raspolaganju svima koji njene usluge koriste, a organizacijama civilnog društva pruža mogućnost aktivnog učešća u kreiranju, donošenju i sprovođenju najznačajnijih odluka.