Radovi na redovnoj nezi stabala na teritoriji Sombora

Radnici Javnog komunalnog preduzeća “Zelenilo” Sombor, u skladu sa redovnim Programom održavanja javnih zelenih površina, a prema nalozima koje građani podnose Odeljenju za komunalne delatnosti grada Sombora, izvršili su orezivanje drvoreda u Konjovićevoj ulici, i u ulici Maksima Gorkog.

Žene zadužene za cvetne površine, izvršile su okopavanje i plevljenje ukrasnog šiblja i dekorativnih biljaka, a orezane su i precvetale ruže na trgu Koste Trifkovića.