Radovi u Kolutu

Planom radova na održavanju saobraćajnih površina za naseljeno mesto Kolut u 2018. godini predviđeni su  sledeći radovi.

Sanacija platoa ispred mesne zajednice, kao i popravka  pešačkih staza – presvlačenje  novim slojem asfalta.

Radovi su na sanaciji su izvođeni fazno.

U prvoj fazi radova potpuno je rekonstruisan plato ispred Mesne zajednice i pešačka staza koja vodi do Osnovne škole.

Druga faza radova podrzaumevala je presvlačenje oštećenih kolovoza u ulicama Stanka Opsenice i Trg borca, kao i potpunu rekonstrukciju autobuskog stajališta i pešačkih prilaza.

Takodje je kompletno asfaltiran prilazni plato kod Doma zdravlja.

U nastvaku radova planira se sanacija cevastog propusta na uglu ulica Ive Lole Ribara i Oktobarske revolucije.

Stručno tehnički nadzor nad pomenutim radovima vrši JKP “PROSTOR” Sombor.

Izvor: JKP Prostor Sombor