Raspisan javni poziv za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Javni poziv za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2018. godini raspisan je 22. decembra 2017. godine, a prijave na poziv mogu se podnositi 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Prema uslovima navedenim u pozivu, sufinansiraće se programi sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Sombora.

To su programi koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sportske rekreacije, programi organizovanja sportskih takmičenja od posebnog značaja za grad Sombor, programi za sufinansiranje učešća sportskih organizacija sa teritorije grada Sombora u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima, kao i stipendiranje perspektivnih sportista.

Sufinansiraće se i programi koji unapređuju stručni rad učesnika u oblasti sporta i podsticati zapošljavanje visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista sa teritorije grada Sombora.

Prijave na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Sportski savez grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji javni poziv se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI.

Tekst javnog poziva i prateći obrasci dostupni su ovde.

Izvor: sombor.rs