Raspisan konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini

Raspisan je konkurs za organizovanje sprovođenja  javnih radova na teritoriji grada Sombora u 2017. godini. Javni radovi će se sprovoditi u oblasti socijalnih  i humanitarnih delatnosti u okviru usluge „Pomoć u kući“. Usluga „Pomoć u kući“ se realizuje angažovanjem nezaposlenih lica  na poslovima gerondomaćina, odnosno gerontodomaćica.

Rok za prijavu na konkurs je sedam dana od dana objavljivanja na sajtu Grada, odnosno objavljivanja u nedeljnom listu „Somborske  novine“. Prijavu  na konkurs mogu podnositi udruženja građana i humanitarne organizacije sa sedištem na teritoriji Grada Sombora.

Prijava za sprovođenje javnih radova podnosi se u tri primerka, na adresu: Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, Odeljenje za privredu, Odsek za lokalni ekonomski razvoj, sa naznakom za  Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji grada Sombora u 2017. godini, neposredno na pisarnici  Gradskog uslužnog centra (šalter 11 ili 12),  ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Grada Sombora na adresi www.sombor.rs.

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi gradonačelnik Grada Sombora na predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i Gradskog veća grada Sombora.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Sombora, Odeljenje za privredu, Odsek za lokalni ekonomski razvoj Grada Sombora, kancelarija broj 224/II.

Konkurs se može preuzeti u rubrici javni pozivi – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.