Raspisan konkurs za sufinansiranje projekata medija u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini, objavljen je 23. februara 2018. godine i mediji koji ispunjavaju uslove konkursa predloge projekata mogu dostavljati narednih 20 dana.

Za sufinansiranje  medijskih sadržaja  Odlukom o budžetu grada Sombora za 2018. godinu opredeljeno je 12.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos koji se može odobriti po projektu iznosi 20.000,00 dinara, a najveći 2,5 miliona dinara.

Štampani mediji, radio stanice, novinske agencije i internet portali, kao učesnici konkursa mogu podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta, a televizije do 50 odsto vrednosti projekta.

U konkursu  su navedeni i kriterijumi za ocenu projekata i poziv novinarskim udruženjima da predlože članove komisije koja će pregledati prijavljene projekte i odlučiti o  tome koje bi medijske sadržaje trebalo sufinansirati.

Prijave se podnose na šalterima 11 i 12 Gradskog uslužnog centra (prizemlje „Županije“) ili redovnom poštom na adresu: Grad Sombor – Gradonačelnica, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom –  za Konkurs za sufinansiranje projekata medijskih sadržaja.

Konkurs sa pripadajućim obrascima dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs