fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Rebalans budžeta opštine zbog likvidacije Direkcije za izgradnju Odžaci

Lokalna samouprava je bila u obavezi da do 1. decembra ove godine uskladi svoja akta sa izmenama Zakona o budžetskom sistemu koje su stupile na snagu krajem prošle godine, a tiču se statusa direkcija za izgradnju kao javnih preduzeća, rekla je na sednici Slavka Anđelković Petrović, rukovodilac Odeljenja za finansije i privredu u Opštinskoj upravi Odžaci.

– Kao i većina lokalnih samouprava u Srbiji, mi smo imali “Direkciju za izgradnju” koja se suštinski u potpunosti finansirala iz budžeta uključujući i zarade zaposlenih, iako je ona kao javno preduzeće bila u zakonskoj obavezi da se finansira na tržištu. Kako bi se uredio status direkcija za izgradnju, Ministarstvo finansija je pribeglo izmenama Zakona o budžetskom sistemu koje predviđaju da direkcije više ne mogu biti indirektni korisnici budžeta – objasnila je Anđelković Petrović.

      Iz tih razloga se, prema njenim rečima, pristupilo postupku likvidacije “Direkcije za izgradnju” Odžaci jer se smatralo da je to najbolji model promene pravnog statusa tog javnog preduzeća, o čemu je usvojena odluka na jednoj od prethodnih sednica opštinskog parlamenta.

– U skladu sa statusnom promenom Direkcije menja se i odluka o budžetu što je zakonska obaveza, a istovremeno je predlogom rebalansa data šansa i drugim korisnicima budžeta da naprave izmene u svojim unutrašnjim finansijskim planovima u skladu sa potrebama – navela je Anđelković Petrović.

Skupština opštine je na današnjoj sednici usvojila i odluku po kojoj će opština Odžaci preuzeti prava i obaveze “Direkcije za izgradnju” u likvidaciji.

    Takođe, usvojena je i odluka o promeni unutrašnje organizacije Opštinske uprave Odžaci u okviru koje će biti formirano novo odeljenje – za poslove planiranja uređenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i kanalske mreže na području opštine. Radnici Direkcije biće raspoređeni u Opštinsku upravu koja će preuzeti i sve poslove koji su do sada bili povereni tom javnom preduzeću.

    SO Odžaci je dala saglasnost na Statut JKP “Usluga” Odžaci, kao i saglasnost na izmene programa poslovanja tog javnog komunalnog preduzeća za 2016. godinu, što su takođe danas bile tačke dnevnog reda.

Izvor: Radio Odžaci

Tagovi:
Pročitajte još: