Rekonstrukcija terena u Gogama

JKP “Prostor” Sombor, kao preduzeće koje obavlja poslove stručno–tehničkog nadzora i kao Upravljač puta, sa izvođačem radova “Vojput” d.o.o iz Subotice, započeo je planirane radove na uređenju sportskog terena, koji se nalazi kod ambulante u naselju Goge u Somboru. Na osnovu zahteva MZ Crvenka, a pre svega stanovnika Goga, izvršeni su radovi na sanaciji pukotina u postojećem asfaltu, nakon čega se pristupilo presvlačenju terena novim slojem asfaltne mase. Pored terena biće urađena i prilazna staza ka ambulanti. 

Takođe, ekipa trimeraša “Prostora”, nastavila je sa komunalnim uređenjem naseljenih mesta, te je akcenat stavljen na naseljeno mesto Telečka, gde je izvršena kosidba javnih zelenih površina.