Rekonstrukcija trotoara ispred Gradske kuće

Prema Planu radova održavanja trotoara za 2020 godinu, a u sklopu rekonstrukcije pijace u “lancima“, izvode se radovi na sanaciji trotoara kod Gradske kuće, a prema Trgu svetog Trojstva. U toku su poslovi na povezivanju olučnih vertikala Gradske kuće na podzemnu atmosfersku kanalizaciju i zamena četiri stara kandelabera javne rasvete, nakon čega će započeti radovi na popločavanju behaton pločama kao i zamena oštećenih ivičnjaka. Plan, odnosno šema slaganja behaton ploča biće ista kao i na rekonstruisanom objektu pijace u “lancima“, kako bi sve činilo jednu skladnu celinu, a prema planu glavnog urbaniste Grada Sombora. Završetak radova očekuje se oko 24. avgusta. Radove izvodi kompanija „Vojput“ d.o.o iz Subotice, a poslove stručno-tehničkog nadzora obavlja JKP „Prostor“ Sombor.