Remont toplovodne mreže nakon grejne sezone

Želja JKP „Energana“ Sombor je održavanje sistema za distribuciju na najvišem funkcionalnom nivou. Krajem grejne sezone uočenu su nepravilnosti na dve lokocije koje nisu ugrožavale rad sistema, ali su bile neophodne intervencije. Prethodnog dana radnici JKP „Energana“ Sombor izvršili su sanaciju havarije u šahti koja se nalazi u ulici Gruje Dedića 10, dok su u dvorištu Srednje medicinske škole „ Dr Ružica Rip“ izvršeni pripremni radovi na sanaciji havarije. Intervencije zahtevaju zamenu dotrajalih cevnih instalacija na kojima su uočena curenja i gubici termički pripremljene vode.
Pripremne aktivnosti koje je sprovelo JKP „Energana“ Sombor, pre grejne sezone 2018/2019, imale su veliki efekat na rad sistema i smanjivanje gubitaka termički pripremljene vode. Ove mere dovele su do velikih ušteda – 30% manji gubici u odnosu na prethodnu sezonu. Zamena kritičnih i dotrajalih mesta na toplovodnoj mreži dovodi do pada gubitaka pripremljene vode, kao i sigurnost da će se krajnjim korisnicima omogući isporuka toplotne energije bez zastoja. Možemo da najavimo da će se u narednom periodu izvršiti zamena trase toplovodne mreže u dužini od oko 70 metara, na kojoj su prethodnih sezona uočene nepravilnosti – izjavio je direktor JKP „Energana“ Sombor Aleksandar Čorak.