Revitalizacija vetrozaštitnih pojaseva u Aleksi Šantiću i Čonoplji

Gradonačelnik Sombora, Antonio Ratković, zajedno sa direktorom JKP „Zelenilo“ Momirom Miokovićem,  obišao je danas novozasađene vetrozaštitne pojaseve u Aleksa Šantiću i Čonoplji, gde su radnici JKP „Zelenilo“ tokom jučerašnjeg dana završili radove na revitalizaciji istih. Tom prilikom zasađeni su drvoredi topole u ukupnoj dužini od 1.5 km u Aleksa Šantiću i 2 km u Čonoplji.

Prema rečima direktora Miokovića, godinama unazad svedoci smo masovnog devastiranja vetrozaštitnih pojaseva na našoj teritoriji – nezakonitim sečama, uzurpacijama i masovnim krčenjem na parcelama koje su predmet restitucije – čime oni gube svoju zaštitnu i ekološku funkciju. „Zelenilo“ već nekoliko godina realizuje obiman posao revitalizacije vetrozaštitnih pojaseva na području Sombora, a najveći zahvati do sada su rađeni kod Gakova, Rastine, Koluta, Monoštora i Nenadića.

„Kada su u pitanju vetrozaštitni pojasevi, u periodu zimske sadnje posađeno je ukupno 800 sadnica topole sa pripremom terena, dok je u samom gradu Somboru izvršena sadnja školovanih drvorednih sadnica, kao što su bođoš, lipa, jasen, javor… i to 900 komada. Takođe, posađene su i 64 žbunaste sadnice. Sadnja će se nastaviti i u narednom periodu, na različitim lokacijama, kako po gradu, tako i u ostalim naseljenim mestima. Cilj za aktuelnu sadnu sezonu, pored zamene uklonjenog bolesnog zelenila, jeste i ozelenjavanje lokacija koje su do sada bile bez zelenila“, rekao je Mioković i dodao da se broj sadnica iz godine u godinu povećava, te da će se taj trend nastaviti i u budućnosti.