Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe 15. jul

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je 15. jul, obavestila je Poreska uprava. Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe važi za decu rođenu zaključno sa 30. junom 2018. godine, do navršene druge godine starosti, a ostvaruje se u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost.

  • Nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave će, u periodu od 1. do 15. jula 2020. godine, u skladu sa svojim ovlašćenjima, primati zahteve za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, koje su rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine – navodi se na sajtu Poreske uprave.
    Nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave dužna je da rešenjem odluči o zahtevu, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva