Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 15. novembar

„U toku je dostavljanje opomena poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze sa stanjem na dan 24. oktobra 2017. godine“,  navodi se u obaveštenju Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora.

Odeljenje u obaveštenju još navodi da će pristupiti prinudnoj naplati dospelih  neizmirenih obaveza u skladu sa zakonom definisanim rokom.

Odeljenje podseća poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 15. novembar 2017. godine.

Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Gradskom uslužnom centru, šalter broj 3 (prizemlje zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor), a informacije mogu dobiti i putem telefona broj: 025/468-158 i 025/468-198.

Originalno  obaveštenje  Odeljenja lokalne poreske administracije dostupno je ovde.

Izvor: sombor.rs