Rok za uplatu nove rate poreza na imovinu 15. maj 2019.

Odeljenje lokalne poreske administracije podseća obveznike da je rok za uplatu druge rate poreza na imovinu, odnosno takse za isticanje firme i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – 15. maj 2019. godine.

Za drugi kvartal ove godine, poreski obveznici uplaćuju iznos koji su na ime poreskih obaveza imali u poslednjem kvartalu 2018. godine.

Ukoliko se dogodi da je akontacija manja u odnosu na utvrđeni iznos poreske obaveze, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja novog rešenja za 2019. godinu.

Lokalna poreska administracija obaveštava poreske obveznike koji uredno ne izmiruju obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga, da će rešenja biti ukinuta, dug prinudno naplaćen i to uvećan za kamatu koja je trebalo biti otpisana da je dug uredno izmiren.

Originalno obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije dostupno je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću