Sanacija udarnih rupa „hladnim asfaltom“

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor ovih dana, tzv. „hladnim asfaltom“, vrše popravku puteva i saniranje udarnih rupa na kolovozu, nastalih usled posledica zime i niskih temperatura.

Zakrpljene su rupe na ulicama u gradu, kao i na putevima od Sombora prema Bačkom Monoštoru, ka Gakovu i Rastini, i na delu Prigrevačkog puta koji pripada teritoriji Grada Sombora.

Do sada je utrošeno oko dve tone hladnog asfalta, a aktivnosti „Zelenila“ će biti nastavljene i narednih dana na putevima i u ulicama tzv. I i II prioriteta zimske službe.

Tehnologija popravke puta hladnim asfaltom se primenjuje u zimskim uslovima niskih temperatura, dok ne prorade asfaltne baze i ne počne prava građevinska sezona. Hladni asfalt se ubacuje u očišćene rupe, a zatim se sabija i izravnava tzv. „vibro pločom“ – navodi se u dopisu.