Saradnja između javnog i civilnog sektora

U Centru za socijalni rad Apatin, održan je radni sastanak predstavnika javnog i civilnog sektora, a u cilju daljeg razvoja kompetencija iz oblasti pisanja projekata.

Na ovom sastanku su, pored domaćina direktorke CSR Apatin Nikoline Sučević, prisustvovali i predstavnici civilnog sektora Nikola Dobrijević, Jelena Karajanković i Ljubica Kusulja, kao i direktorka OŠ “Žarko Zrenjanin” Sanja Šijan i direktor Gimnazije “Nikola Tesla” Milan Dražić.

Stručnu podršku u ovoj fazi izrade važnih projekata iz oblasti socijalne zaštite pružila je Jelena Anđelić, programska menadžerka organizacije IDC (Inicijativa za razvoj i saradnju). Ova organizacija je partner u programu SDI (Social Dimension Initiative), koja podržava nemačka organizacija ASB.

Prepoznajući važnost ravnopravnog uključivanja javnog sektora u izradu projekata koji se finansiraju iz EU fondova, CSR Apatin se aktivno uključio razvoj znanja i veština neophodnih za apliciranje sa projektima koji se tiču poboljšanja usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Ovaj sastanak je nastavak prvog radnog sastanka održanog u Apatinu u organizaciji MInistarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ovom prilikom se zahvaljujemo koleginici Anđelić, koja je svoje višegodišnje iskustvo u koordinaciji velikih EU projekata, nesebično podelila sa učesnicima i pružila podršku za dalji rad.

Izvor: Centar za socijalni rad Apatin