Sigurna kuća u Somboru nastavlja sa inovativnim socijalnim uslugama u cilju smanjenja uzroka nastajanja nasilja u porodici

Sigurna kuća Sombor, Centar za socijalni rad i Udruženje žena BIO IDEA kroz međusektorsku saradnju nastoje da maksimalno aktiviraju žene seoskih naselja Zapadnobačkog okruga, pa su tako žene iz seoskih sredina  kroz realizaciju zajedničkih projekata  stekle potrebna znanja i veštine i pomoću njih dolaze do poslova koji će im omogućiti bolju egzistenciju, a sa druge strane njihovom aktivacijom rešavaju se i dublji društveni i socijalni problemi. Sigurna kuća Sombor nastoji da inovativnim socijalnim uslugama smanji uzroke nastajanja nasilja u porodici, što se postiže radom na terenu,  a ne samo smeštajem žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću, te je u tom smislu uspešno završen projekat BIO IDEA na čistom plavom Dunavu koji je finansijski podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, što je od posebnog značaja zbog produbljivanja regionalne saradnje koja se nastavlja već u septembru  studijskom posetom Bosni i Hercegovini radi posete ženskim organizacijama koje se bave ekonomskim osnaživanjem žena žrtava nasilja . Direktor Centra za socijalni rad Sombor prepoznao je važnost međusektorske saradnje na ekonomskom osnaživanju žena u seoskim sredinama jer se njihovom aktivacijom rešavaju i pitanja socijalnih usluga ( zapošljavanja i samozapošljavanja teže upošljivih kategorija  te primaoca socijalne pomoći preko javnih radova kroz poslove brige za stara lica)  i dao podršku da se nastavi sa aktivnostima na formiranju klubova za starije osobe u seoskim sredinama, te je Centar već započeo aktivnosti na mapiranju potencijalnih korisnika ove usluge. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je među prioritete u 2018. god postavilo i osnaživanje CSR po uzoru na sistem socijalne zaštite Evropske unije, ne samo za primarnu ciljnu grupu nego i za širi socijalno-ekonomski status celokupnog stanovništva. Veoma bitan primer međusektorske saradnje je izgradnja dečijeg igrališta i uređenje dvorišta Sigurne kuće koje sprovodi BIO IDEA kroz projekat „I šarena… i zelena… i  sigurna kuća Sombor“ koji sufinansira Ministarstvo građevinarstva, saobračaja i infrastrukture. U dvorištu Sigurne kuće biće postavljene ljuljaške, njihalice patkice i konjići kao i školska tabla. JKP Zelenilo će ozeleniti i cvetnim zasadom urediti dvorište, urediće se staze i prilazi, a sve će biti predato kao donacija Sigurnoj kući u cilju poboljšanja uslova života korisnica smeštaja za žrtve porodičnog nasilja. Projekat se završava u oktobru ove godine, otvaranjem igrališta u Sigurnoj kući, a želja je da na otvaranje dođe što više dece kako bi pravili društvo deci koja su smeštena u Sigurnoj kući i da im na taj način ulepšaju i olakšaju težak period kroz koji prolaze.