Sistemska deratizacija na teritoriji Grada Sombora od 18. oktobra

Gradska uprava Grada Sombora obaveštava građane da će, počevši od 18.10.2021. godine, preduzeće „ORIS“ doo Sombor, u saradnji sa „Ciklonizacija“ AD Novi Sad, vršiti sistemsku deratizaciju na teritoriji svih Mesnih zajednica u gradu i naseljenim mestima.

Suzbijanje štetnih glodara vrši se izlaganjem zatrovanog mamka čija je aktivna materija bromadiolon. Mamak je štetan ukoliko se proguta i otrovan za faunu, odnosno domaće životinje i kućne ljubimce, protivotrov je vitamin K1. Zatrovani mamak će biti uručen ili postavljan u domaćinstvima, odnosno stambenim zgradama na za to predviđena mesta.

Istovremeno će biti tretirane i javne površine u naseljima kao što su parkovi, groblja, zelene površine, određeni javni objekti i deponije. U svim Mesnim zajednicama biće istaknuta obaveštenja o sistemskoj deratizaciji putem kojih će građani biti informisani o terminima i aktivnostima suzbijanja glodara. Pozivaju se građani da sarađuju u akciji sistemske deratizacije i pridržavaju se priloženih uputstava, kako bi akcija bila što uspešnija.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone izvođača: „ORIS“ doo Sombor 025/515 50 55 i „Ciklonizacija“ AD Novi Sad 021/ 641 23 22.