Škola je odgovornost VAŠEG deteta, a ne vaša!!

Roditelji, najbitnija je podrška detetu tokom prvih dana školovanja. Razmišljajte pametno, uzmite godišnji odmor od par dana ili bar dve nedelje, i tako budite uz vaše dete. Vaša pomoć i podrška u tim prvim danima mu je najpotrebnija.

Takođe, veoma je važno da dete koje polazi u školu već ima neke razvijene radne navike, u smislu održavanja lične higijene, ali i da ima ugrađene neke granice, koje mu roditelji postavljaju ili ga obuzdaju u nekim aktivnostima koje nisu dobre.

Roditelji treba da shvate da se deca na jedan način ponašaju kod kuće, u situaciji kada su prihvaćena, dakle onda kada su roditelji tu, a na sasvim drugi način u razredu, na odmoru, itd.

Najvažnije je da naučite da svoje dete prihvatate ne očekujući od njega ništa. Nije važno kako uči, volite ga onakvo kakvo jeste i šta god da radi. Dete ne treba da u vama izaziva nekakvo odbijanje. Ali da bi bilo tako, treba prvo da zavolite sebe.

Piše: Vanja