Socijalno-ekonomskim savetom narednih godinu dana predsedavaće sindikalista Zoran Purić

Na 8. sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora (SES), članovi su usvojili izveštaj o radu za 2017. godinu i izabrali predsedavajućeg SES-a u narednoj godini.

Jednoglasno je odlučeno da SES-om u 2018. godini predsedava Zoran Purić, predstavnik Saveza samostalnih sindikata grada Sombora.

Na predlog Tomislava Bošnjaka, člana SES-a ispred Unije poslodavaca Vojvodine – poslodavci Sombora, jednoglasno je prihvaćeno da se pokrene postupak registracije Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora.

Članovi SES-a su se saglasili i da podnesu zahtev, Gradskom veću grada Sombora, odnosno Skupštini grada, da sednicama Skupštine grada prisustvuju tri člana SES-a, i to  predsedavajući i dva člana SES-a, koji nisu iz reda predstavnika lokalne samouprave.

Izvor: sombor.rs