SOMBOR: Država kupuje 7 stanova za izbegla i raseljena lica

Кomisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima, u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, objavila je Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti – stanova na teritoriji grada Sombora.

Кupuje se do 7 stanova koji će biti javna svojina Republike Srbije, za potrebe Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, a koristiće se za rešavanje stambenih potreba izbeglica (ratova devedesetih) na teritoriji grada Sombora.

Pravo da dostave ponudu za prodaju stana imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u katastar nepokretnosti, kao nosioci prava svojine na stanu- nepokretnosti koji je predmet ponude. Stan-nepokretnost koja je predmet ponude mora da se nalazi u višeporodičnoj stambenoj zgradi.

Ponuda za učestvovanje u postupku kupovine stanova dostavlja se najkasnije do 16. avgusta 2021. godine.

Više informacija o načinu podnošenja ponude i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sledećem linku:

Javni poziv